top of page

Postür Analizi Nasıl Yapılır ?

Güncelleme tarihi: 19 Nis 2022


POSTÜR ANALİZİ

Bir sabah uykunuzu almış ve mutlu bir şekilde uyandığınızı hayal edin. Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gidiyor ve gazeteye bir göz atmak için baktığınızda iyisiyle kötüsüyle bir çok haber ile karşılaşıyorsunuz. Savaş ve barış haberleri birbirine o kadar karışmış ki içinde yaşadığınız dünyada neler olduğunu öğrenmek için sadece bulunduğunuz coğrafyaya değil bütün dünyaya bakıyorsunuz. Sorunun ne olduğunu tam olarak anlamak için hangi ülkede neden savaş çıkmış, hangi iki ülke uzlaşmış, kimler barış yapmış olayların nedenlerini tek tek araştırıyor bütün dünyayı gözden geçiriyorsunuz.

Peki bütün dünyayı karış karış araştırır iken içinde yaşamak zorunda olduğumuz tek yer olan vücudumuza aynı özeni gösteriyor muyuz? Vücudumuzun bir bölgesi ağrıdığında sadece o bölgeye odaklanıyoruz. O bölgedeki bir sorunun başka nelere yol açabileceğiyle hiç ilgileniyor muyuz?

Ayak bileğinizdeki bir problemin boyun ağrısına yol açabileceğini biliyor muydunuz?

Dünyanın bir ucunda olan bir olayın diğer bir ucunu etkilediği gibi vücudumuzda da gelişen bir kas iskelet sistemi probleminin vücudumuzun farklı bölgelerini etkileyebileceğini unutmamız gerekir.

Günümüzde de kas iskelet sistemini daha iyi anlamak; bir postüral deformitenin ana sebebini ve zincirleme başka bir deformiteye sebep olup olmadığını anlamak için “POSTÜR ANALİZİ” dediğimiz bir test uyguluyoruz.

Postürü kısaca tanımlayacak olursak, vücudun her kısmının kendisine bitişik segmente ve bütün vücuda oranla en uygun şekilde yerleştirilmesidir. Postür analizi yöntemi ile vücudun segmentlerinin doğru dizilimde olup olmadığını denetleyebiliyoruz.

Postür analizi manuel olarak yada 3 boyutlu vücut tarama özelliği olan cihazlar ile yapılabilmektedir.

Manuel olarak yaptığımız analiz anterior(ön), posterior(arka), lateral(sağ ve sol) olarak ayrılır. Postür analizine başlar iken kişi ayakta bacaklarını omuz genişliğinde açmış, ayak parmak uçları karşıyı gösterir, kollar ve baş rahat olduğu şekilde pozisyonlanır. Kişinin kendini kasmaması ve rahat olması bu noktada önemlidir.

Terapist postür analizinde tercihen lateral postür analizi ile başlayabilir. Analiz aşağıdan yukarıya doğru devam eder.

Lateral postür analizinde (Yan) ayaklarda Pes Planus (düz taban-arkın azalması), Pes Kavus(çukur taban-arkın artması);

Dizlerde Genu rekurvatum (hiperekstansiyon), fleksiyon;

Pelviste (kalça) Anterior Pelvic Tilt, Posterior Pelvic Tilt;

Kolumna vertebraliste (omurga) Kifoz, Lordoz, Kifo-Lordoz, Yuvarlak Sırt, Düz Sırt; Omuzlarda Protraksiyon (öne yuvarlanma), Retraksiyon (geriye yuvarlanma);

Başta öne tilt(boyun düzleşmesi, ), geriye tilt deformitelerine bakılır.

Postür analizi yapar iken vücudun her segmentinde ağırlık merkezinin doğru konumlanmış olup olmadığını anlamak için bir sarkaç kullanılır. Sağlıklı bir insanda lateralden bakıldığında(yandan) yerden başımıza doğru hayali bir ağırlık merkezi çizgisi çektiğimizde bu çizginin ayakta lateral malleolün 3-3,5 cm önünden, patellanın hemen arkasından, kalça ekleminde trochanter majör üzerinden, lumbal vertebraların merkezinin arkasından, T10 ve C7 vertebralarının üzerinden geçerek Mastoid çıkıntı ya da kulak memesi hizasında sonlanır.

Lateralden (yandan) sarkaç yardımı ile vücudun ağırlık merkezi kaymaları tespit edilir.

Anterior Postür Analizinde (Ön); ayak parmaklarında Halluks valgus, Çekiç parmak ; Ayaklarda inversiyon, eversiyon; dizlerde tibial torsiyon, Genu varum (“O” bacak), Genu valgum (“X”bacak);

Kalçalarda sağ ve sol yükseklik farkı; abdominal bölgede karın kaslarının zayıflığı ve üst karın duvarında transvers oluk, bel kavitesi eşitliği;

Göğüs kafesinde doğumsal göğüs deformiteleri;

Omuzlarda her iki omuzun yükseklik farkı, yuvarlak omuz,

Başta başın sağa yada sola fleksiyonu ve rotasyonu;

Kollarda uzunluk farkı ve taşıma açısı değerlendirilir.

Sarkaç anterior posterior analizinde vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya bölmelidir.

Posterior postür analizinde ayaklarda pronasyon, supinasyon;

Dizlerde diz arkası çizgilerinin eşitliği;

Kalçalarda gluteal çizgi eşitlikleri;

Kolumna vertebralis’de (Omurga) skolyoz ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir.

Posterior postür analizinde sarkaç vücudu iki eşit parçaya böler.

Unutulmamalıdır ki postür yönetimi vücudun bütününü kapsayan bir süreçtir.

Yapılan son çalışmalarda göz ve kulak problemlerinin de postürümüzü etkilediği bildirilmiştir.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page