top of page

İleri Omuz Duruşu (Yuvarlak Omuz) ve Skapula Mekanikleri Arasındaki İlişki


Postür genellikle vücut bölümlerinin düzeni olarak tanımlanır. Normal veya standart duruş, vücudun destekleyici yapılarını yaralanma veya ilerleyici deformiteye karşı koruyan kas ve iskelet dengesi durumudur. Günlük yaşamda fiziksel aktivitenin azalması ve uygun olmayan duruş alışkanlıkları nedeniyle kas ve iskelet yapılarında deformasyonlar oluşabilir. İleri omuz duruşu veya "yuvarlak omuzlar", çok sayıdaki postüral deformiteden biridir. Bu deformiteler nedeniyle eklemler, bağlar ve kaslar stres altında kalır ve sonuç ağrı ve yaralanma olur.

Genel olarak iskelet deformasyonlarına genetik ve doğuştan gelen bozukluklar, hastalıklar ve yaralanmalar, asimetrik sportif faaliyetler, fiziksel inaktivite, uygun olmayan hareket kalıpları, uygunsuz oturma ve ayağa kalkma alışkanlıkları, vücut tipi ve yaş neden olur. Bu deformasyonların insanların zihinsel, sosyal, fizyolojik ve hareket performansları üzerinde istenmeyen etkileri vardır.

İleri omuz duruşu, skapulanın uzun süreli orta çizgiden uzaklaşmış pozisyonu (protraksiyon) ile ilişkili omuzların öne doğru yuvarlaklaşmasıdır. Skapula ve omuzdaki değişiklikler birbiriyle ilişkilidir. Skapulanın doğal pozisyonundaki herhangi bir değişiklik bölgesel performans ve hareket zincirinde bozulmalara yol açar. Skapulaların mesafesi birbirine yakın veya uzak olduğunda güvercin göğüs,ileri baş duruşu, ileri omuz duruşu, kifoz, skolyoz veya skapular kanatlanma gibi çeşitli deformasyonlar oluşabilir. Omuzların pozisyonunda skapulayı destekleyen kasların temel ve önemli bir rolü vardır. Skapular kaslar gerekli güce sahip değilse, o bölgede birçok değişiklik gözlenecektir. Omuzun doğal performansı, glenohumeral ve skapulatorasik eklemlerin stabilitesini ve hareket kabiliyetini dengeler. Bu eklemlerde hareket veya stabilite bir zorlukla karşılaştığında omuz performansı bozulacaktır.

Skapula anatomisi ve biyomekaniği; omuzun düzgün ve verimli çalışması için çeşitli roller oynar. Skapulatorasik eklemde dinamik stabilite, kas yapısına bağlıdır. Kaslar zayıf veya yorgun olduğunda, skapulatorasik ritim bozulur ve omuz performansında düşüş meydana gelir. Bu bozukluklar omuz kaslarında, kapsülde ve bağ dokusunda mikrotravmaya (küçük yaralanmalara) ve nihayetinde iltihaplanmaya neden olabilir. Omuzun öne yuvarlanması, kısalmış pectoralis minör ile gerilmiş orta trapez kası arasındaki kas dengesizliğini oluşturur. Ayrıca yuvarlak omuzlar, omuz rotasyonunu olumsuz yönde etkileyecek olan üst trapez, serratus anterior ve alt trapez kaslarının pozisyonunu etkiler. Uzun süre sürekli kasılma, gerilen kasın kısalmasına, karşı arka kas grubunun uzamasına veya güçsüzleşmesine, sonuç olarak kasların zarar görmesine neden olur. Omuz protraksiyonu median sinire zarar verebilir çünkü omuz pozisyonu bozulduğunda diğer eklemler buna bağlı olarak hareket paternlerini değiştirtirecek ve omuz bölgesindeki sinirin hareketi azalacaktır.

İleri omuz duruşu anatomik dizilimde bozulmalara, kas dengesizliğine; buna bağlı olarak birçok yaralanmaya ve ağrıya neden olabilir. Sağlığımızı korumak için postür deformasyonlarını önleyici tedaviler ve egzersizlere yönelebiliriz. Eğer ileri omuz duruşu ya da herhangi bir postüral deformiteniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza ve fizyoterapistinize başvurmayı unutmayınız.

24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page