top of page

İleri Baş Postürü (Forward Head Posture)


Son zamanlarda teknolojinin günden güne gelişmesi ve Covid-19 gibi nedenlerden dolayı bilgisayar ve telefon kullanımı bir hayli arttı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde home-office çalışmalar, bilgisayar başındaki online dersler ve toplantılar, kısıtlamalardan dolayı hareketsiz bir yaşam tarzı oluşması günümüz problemlerinin en başında yer alıyor. Bu hareketsiz yaşama bağlı olarak maalesef birçok sağlık sorunu hayatlarımızı etkilemeye başladı.

Bilgisayarlar iş verimliliğini artırır, ancak, bilgisayarların aşırı kullanımı kas-iskelet ağrıları, görme bozuklukları, baş ağrısı ve diğer birçok soruna neden olabilir. Bu şikayetler arasında en sık görüleni kas-iskelet sistemi sorunlarıdır. Bununla ilgili olarak, Dünya Sağlık Örgütü işle ilgili kas-iskelet bozukluklarını “belirli bir vücut bölümünün tekrarlayan veya sürekli kullanımından kaynaklanan; kaslarda, tendonlarda, periferik sinirlerde ve vasküler damarlarda yaralanmalar” olarak tanımlamaktadır.

Bilgisayar kullanmanın kas-iskelet sistemi üzerindeki etkileri arasında, görme yüksekliğinin altında bulunan bir monitöre uzun süre bakma pozisyonu, başın öne doğru hareket etmesine neden olarak alt servikal vertebralarda aşırı öne eğime neden olur ve dengeyi korumak için üst torasik omurlarda aşırı posterior eğri oluşur; bu durum ileri baş postürü olarak bilinir. Bu duruş, özellikle Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte giderek daha yaygın hale geliyor.

İleri baş postüründe (İBP), kafa sagital düzlemden öne doğru çıkıntı yapar ve vücudun önünde konumlanmış gibi görünür ve bu durum en yaygın postüral deformite olarak kabul edilir. İBP, atlanto-oksipital eklemin ve üst servikal omurların ekstansiyonunu ve ayrıca alt servikal ve üst torasik omurların fleksiyonunu arttırır. Ayrıca, bu duruş suboksipital, boyun ve omuz kaslarının kalıcı ve anormal gerilimine neden olur. İBP'de, başın ağırlık merkezi anterosuperior yönde kayar, boyun üzerindeki yükü arttırır, bu da kas-iskelet, nöron ve damar sistemlerinde işlev bozukluğuna neden olur. Ek olarak, trapezius,sternokleidomastoid, suboksipital ve temporal dahil olmak üzere baş ve omuz çevresindeki kaslar, postüral deformiteyi daha da kötüleştiren İBP'den etkilenir. Bu değişiklikler boyun ve omuz kaslarında, fasyasında ve sinirlerinde kalıcı ve anormal basınca neden olur ve bu açığı telafi etmek için omuzların yuvarlanması meydana gelir ve bu da üst trapez ve levator skapula kaslarına aşırı bir yük binmesine neden olur. Tüm bu değişiklikler sonucu gergin boyun sendromu oluşabilir. Baş ve boyun arka kaslarındaki kalıcı gerginlik, patolojik olarak gerilim baş ağrısını taklit edebilir. Ek olarak, İBP, gövdede ve her eklemde postüral kontrol ile ilgili mekanik değişikliklere yol açan vücudun ağırlık merkezini değiştirir. Vücut, denge kontrol mekanizmalarını değiştirerek bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışır; bu adaptasyonlar, farklı aktiviteler gerçekleştirirken denge kabiliyetini azaltır ve düşme ve kas-iskelet yaralanması riskini arttırır ve sonuç olarak sınırlı vücut fonksiyonuna ve çeşitli hastalıkların yüksek oranda görülmesine neden olur.

İleri baş postüründen kaçınmak için telefon kullanırken telefonu göz hizasına getirebilir, çalıştığımız bilgisayarın göz hizamızın altında kalmamasına dikkat edebilir, oturuşumuzu ergonomik hale getirmeye çalışabiliriz. İleri baş postürü için doktor ve fizyoterapistlerinize danışmayı unutmayınız.

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page